YHDISTYKSEMME VAKIINTUNUTTA TOIMINTAA

- Yhdistyksen kevät- ja syyskokous

- Yhdistyksen hallituksen kokoukset noin kerran kuussa

- Osallistuminen Hämeen piirin kevät- ja syyskokoukseen

- Erilaiset koulutukset

- MLL:n keräykset

- Jäsenhankinta

- Aloitetoiminta: teemme tarpeen mukaan aloitteita kaupungin päättäville elimille alueemme lapsiperheitä koskevista epäkohdista

- Temppukerho

- Kaksi perhekahvilaa

 

 

Toiminta

Hallitus 2014 järjestäytyneenä!

MLL Aitolahden paikallisyhdistyksen toiminnan perustana on paikallinen vapaaehtoistoiminta, joka vastaa alueen lapsiperheiden tarpeisiin. Toiminnan pohjana ovat MLL:n keskeiset arvot: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja ilo.

Toimintaa ohjaavat MLL:n toimintaperiaatteet: Lapsen näkökulman huomioonottaminen, vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus, tekemisen riemu, avoimuus, yhteistyöhakuisuus, näkyvyys, riippumattomuus ja hyvä talouden hoito.

Juhlakirppiksen valmisteluita 2017.
Tukioppilaita Kevätilo-keräyksessä.
Temppukerhon riemua.